Κατηγορίες Εκθεμάτων

 • Μηχανήματα επεξεργασίας και διαμόρφωσης μετάλλου
 • Βιομηχανικός εξοπλισμός
 • Βιομηχανική υπεργολαβία
 • Μηχανές συγκόλλησης
 • Κοπτικά Εργαλεία
 • Χάλυβες
 • Αντλίες
 • Βιομηχανικά Ρομποτικά Συστήματα – Αυτοματισμούς
 • Βιομηχανικά Είδη & Αναλώσιμα
 • Βιομηχανικά Όργανα Ελέγχου – Μετρήσεων
 • Υπηρεσίες Ποιοτικού Ελέγχου & Διασφάλισης Ποιότητας
 • Συστήματα Cad / Cam / Cim
 • Ηλεκτρομηχανολογικός Βιομηχανικός Εξοπλισμός
 • Εργαλεία (Ηλεκτρικά – Αέρος – Χειρός)
 • Συστήματα διακίνησης – Συστήματα αποθήκευσης – Ανυψωτικά