Λεωφορεία από Περιφέρεια

Η υπηρεσία προσωρινά δεν είναι διαθέσιμη.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μόλις ενεργοποιηθεί εκ νέου η διαδικασία για τη δωρεάν μεταφορά από τις πόλεις της Περιφέρειας,
θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2 111 801 801
ή προωθήστε το e – mail σας στο info@rota.gr και info@texpo.gr