Η βιομηχανία αλλάζει εποχή!

Η τεχνολογία του συνδεδεμένου αυτοματισμού διαμορφώνει νέα δεδομένα.

Η νέα βιομηχανική επανάσταση με βασικό πρωταγωνιστή τις νέες τεχνολογίες και τον βιομηχανικό αυτοματισμό είναι εδώ. Η αυτοματοποίηση διαδικασιών  αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα στον τρόπο που επηρεάζεται η βιομηχανική παραγωγή στην καθημερινότητά της. Ως εκ τούτου ,οι βιομηχανικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις κοπής και επεξεργασίας μετάλλου, ακολουθούν τους ρυθμούς που επιτάσσει η νέα εποχή,  και εκμεταλλεύονται τις καινοτόμες δυνατότητες που τους προσφέρει ο «νέος» βιομηχανικός αυτοματισμός, καθώς πρόκειται για την πύλη εισόδου στην νέα βιομηχανική επανάσταση.

Ο νέος όρος που εισάγεται στη ζωή των βιομηχανικών επιχειρήσεων είναι ο «συνδεδεμένος αυτοματισμός» (Connected Automation) ως εξέλιξη του βιομηχανικού αυτοματισμού. Με τον όρο αυτό προσδιορίζεται η μετεξέλιξη του βιομηχανικού αυτοματισμού που επιτρέπει στα μηχανήματα, στις ψηφιακές εφαρμογές αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό να συνδέονται και  να επικοινωνούν μεταξύ τους λειτουργώντας ως ενιαίο σύνολο.

Ο συγχρονισμός και η επικοινωνία μεταξύ των μηχανημάτων μέσω του συνδεδεμένου αυτοματισμού μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα, να βελτιώσει και να απλοποιήσει τις διαδικασίες, εξοικονομώντας για τις επιχειρήσεις περισσότερο χρόνο παραγωγής και αύξηση κερδών. Φυσικά για τα βέλτιστα αποτελέσματα η διασύνδεση δεν θα πρέπει να μείνει μόνο στο πλαίσιο της παραγωγής, χρειάζεται και περαιτέρω διασύνδεση της παραγωγής με τα υπόλοιπα επιχειρησιακά συστήματα, όπως οι πωλήσεις, οι αποθήκες, το λογιστήριο κ.ο.κ. τα οποία έχουν τα τελευταία χρόνια ψηφιοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό.

Το Connected Automation είναι κατάλληλο να εφαρμοσθεί σε κάθε παραγωγική διαδικασία που συνδυάζει μηχανήματα, ψηφιακά συστήματα και ανθρώπινο δυναμικό. Παραδείγματα αποτελούν επιχειρήσεις κοπής και επεξεργασίας μετάλλου, βιομηχανικές επιχειρήσεις, εταιρίες αποθήκευσης κα

H Έκθεση METAL MACHINERY η επαγγελματική έκθεση για τα μηχανήματα και τις τεχνολογίες επεξεργασίας μετάλλου, το βιομηχανικό εξοπλισμό και τη βιομηχανική υπεργολαβία, επανέρχεται με αυξημένη δυναμική για τη βιομηχανία, από τις 5 έως τις 7 Νοέμβριου 2021 ανοίγοντας τις πύλες της για όλους τους επαγγελματίες του κλάδου, στο Metropolitan Expo, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Για 3 μέρες η έκθεση αναμένεται να αποτελέσει το επίκεντρο για ολόκληρη την τεχνολογική αλυσίδα της επεξεργασίας μετάλλου, της βιομηχανικής παραγωγής και της βιομηχανικής υπεργολαβίας, αναδεικνύοντας τον σύγχρονο εξοπλισμό και όλες τις τελευταίες εξελίξεις και καινοτομίες για τον κλάδο.

Editor: Metal Machinery press news.

Πηγή : Ευάγγελος Α. Θεοδώρου, Ph.D. (Cambridge) Πρόεδρος THEODOROU GROUP

Περιοδικό Plant